Dzięki środkom finansowym uzyskiwanym na rzecz krzewienia wiedzy, obecnie realizujemy szereg projektów naukowych, które mają za cel inspirować zarówno najmłodszych, jak i tych starszych. Uważamy, że praktyczne przedstawianie świata jest kluczem do umysłu drugiego człowieka.