Naszym pierwszym celem jest popularyzowanie tematyki eksploracji kosmosu, inżynierii kosmicznej, astronautyki i astrofotografii wśród ludzi w każdej grupie wiekowej. Również naszym celem jest wspieranie organizacji, szkół, uczelni oraz przedszkoli w realizacji zadań powiązanych z celami statutowymi naszego stowarzyszenia. Głównym celem jest działanie na rzecz budowy/ rozbudowy infrastruktury edukacyjnej z zakresu inżynierii kosmicznej.